Резултати от състезания

Софийски математически турнир

1. Елица - 34т.
2. Иван - 20т.                        
3. Лидия - 30т.
4. Охона - 42т.
5. Марион - 17т.
6. Сара - 25т.
7. Никол - 25т.
8. Виктория - 10т.
 
 

Аз, природата и светът

1. Никол - 50т.
2. Охона - 50т.
3. Иван - 50т.
4. Лидия - 47т.
5. Владислава - 44т.
6. Елена - 47т.
7. Анелия - 48т.
8. Сара - 47т.
9. Елица - 47т.
10. Ирена - 47т.

Аз рисувам

1. Никол - 50т.
2. Охона - 50т.
3. Елена - 50т.
4. Лидия - 50т.
5. Ирена - 46т.
6. Елица - 46т.
 

Аз и числата

1. Охона - 50т.
2. Георги - 50т.
3. Марион - 50т.
4. Андреа - 50т.
5. Ирена - 50т.
6. Никол - 46т.
7. Елена - 46т.
8. Елица - 42т.
9. Сара - 42т.
10. Лидия - 39т.
11. Анелия - 34т.
12. Виктория - 29т.
13. Владислава - 10т.
 

Аз общувам с Европа

1. Никол - 50т.
2. Елена - 50т.
3. Охона - 50т.
4. Лидия - 48т.
5. Иван - 48т.
6. Анелия - 46т.
7. Божидар - 40т.
8. Владислава - 30т.