Завършила съм висшето си образование през 1996 г. в ЮЗУ "Неофит Рилски", гр. Благоевград със специалност "Начална училищна педагогика" и специализация "Физическо възпитание".  Преподавател съм в 54. СОУ "Св.Иван Рилски", град София от 29 години.

КВАЛИФИКАЦИИ

1997г.- Втора професионално-квалификационна степен
1997г.- Специализация "Социална педагогика" към СУ
1996г.- Трета професионално-квалификационна степен 

ПУБЛИКАЦИИ

  • 2012г. - Учебен проект "АЗ  ОБИЧАМ  БЪЛГАРИЯ" - сп. "Образование и технологии"
  • 2011г. - 54 СОУ "Св.Иван Рилски" - храм, съдба, ежедневие - сп. "Образование и технологии" 
  • 2003г. - Влияние на телевизията за социализацията на учениците от началните класове -сп."Образование и квалификация" 
     
  • 1999г. - Играта за активизиране на познавателната дейност - сп. "Образование и квалификация"
  • 1998г. - Игровите педагогически форми по Труд и техника - сп."Посоки"
  • 1997г. - За компонентите на учебната игра - сп. "Образование и квалификация"
  • 1997г. - Развитие на интелектуалното творчество на учениците - сп."Посоки"
  • 1996г. - Мястото на играта по Труд и техника - сп."Образование и професия"