Свържете се с нас

54.СОУ "Св.Иван Рилски"

Адрес:    гр. София, район Надежда, ул. "Йордан Хаджиконстантинов" № 38

Телефони:  

Директор: 938 10 69  
Зам. директори: 938 11 87
Канцелария: 938 10 21

Транспорт:

Трамвайни линии № 6; 12; 11

Сайт на училището