ДОБРЕ  ДОШЛИ

в сайта на ІI.б клас

 54.СУ "Св.Иван Рилски", гр.София

 
       

      

СЪОБЩЕНИЕ

   Уважаеми родители,
Софийски математически турнир е инициатива, включена в Календарния план на Съюза на математиците в България, която по традиция се провежда ежегодно от 1999 г.
През тази учебна година на 9 ноември 2019 г. (събота) от 11 часа ще се проведе Двадесет и първи Софийски математически турнир за ученици от І до VІІ клас.
Времетраенето на състезанието за учениците от І клас е 40 минути ( от 11:00 часа до 11:40 часа), а за учениците от ІІ до VІІ клас е 90 минути (от 11:00 часа до 12:30 часа).
Резултатите на участниците се обявяват от училищата-домакини в срок до 19.11.2019 г. Обобщено класиране на участниците, получили над 50% от максималния резултат, се публикува в https://smbsofiagrad.wordpress.com в срок до 4.12.2019 г. Участниците, които не желаят поименно оповестяване на резултата си, трябва да го заявят при записване за състезанието като попълнят декларация по образец.
Желателно е състезанието да се провежда във всяко училище, което има повече от 15 ученици, изявили желание за участие.        Учениците, в чиито училища не се организира турнира, може да се запишат за участие в следните училища – домакини:

• 19 СУ Вяра Конарева 02 952 24 84
• 20 ОУ канцелария – за СМТ 02 952 13 04
• 23 СУ Мария Арабаджийска 0882 003 744 или 0899 106 254
• 96 СУ Р. Иванова 0884 059 475
• 112 ОУ В. Дамянова 0885 383 008
• 128 СУ Аврамов 0899 303 258
35 СУ Поля Байчева 0887 730 495 (след 12:30 ч.)
5 ОУ г-н Пощаков 0884 801 665
 
Таксата за правоучастие трябва да бъде преведена на следната банкова сметка: СОФМАТ – BG72STSA93000020852242 – ДСК – клон Гео Милев, като копие на платежното се представя до 25. октомври в училището, в което ученикът ще се яви на турнира.