Резултати от състезания

Софийски математически турнир

1. Елица - 34т.
2. Иван - 20т.                        
3. Лидия - 30т.
4. Охона - 42т.
5. Марион - 17т.
6. Сара - 25т.
7. Никол - 25т.
8. Виктория - 10т.
 
 

Аз, природата и светът

1. Никол - 50т.
2. Охона - 50т.
3. Иван - 50т.
4. Лидия - 47т.
5. Владислава - 44т.
6. Елена - 47т.
7. Анелия - 48т.
8. Сара - 47т.
9. Елица - 47т.
10. Ирена - 47т.

Аз рисувам

1. Никол - 50т.
2. Охона - 50т.
3. Елена - 50т.
4. Лидия - 50т.
5. Ирена - 46т.
6. Елица - 46т.