Резултати от състезания

Национален финален тест 

 БРАВО!

1. Елица - 50т.
2. Иван - 50т.                        
3. Лидия - 46т.
4. Охона - 46т.
5. Ирена - 45т.

Аз, природата и светът

1. Никол - 50т.
2. Охона - 50т
3. Иван - 50т.
4. Лидия - 50т.
5. Елица - 50т.
6. Георги - 48т.
7. Калоян - 48т.
8. Владислава - 47т.
9. Елена - 47т.
10. Анелия - 45т.
11. Виктория - 43т.
12. Марион - 43т.
13. Сара - 42т.
 

Аз и числата

Лидия - 50т.
Ирена - 50т.
Иван - 50т.
Охона - 44т.
Елица - 39т.
Елена - 36т.
Георги - 33т.
Сара - 33т.
Никол - 28т.
Калоян - 28т.
 

Аз и буквите

Елица - 50т.
Габриела - 50т.
Охона - 50т.
Георги - 50т.
Ирена - 50т.
Божидар - 50т.
Елена - 46т.
Никол - 46т.
Иван - 46т.
Калоян - 44т.
Марион - 44т.
Анелия - 42т.
Андреа - 36т.
Сара - 30т.
Владислава - 30т.
 

Кеймбридж - max. 50т. 

Охона - 45т.
Лидия - 41,5т.